GDPR

NY DATASKYDDSLAG, GÄLLER INOM EU FRÅN OCH MED 2018-05-25

Det är viktigt för oss att våra kunder känner sig trygga med hur vi hanterar personuppgifter. De uppgifter vi har registrerade är namn, adress och telefonnummer. Till dem vi skickar fakturor som pdf-fil har vi även registrerat en e-postadress. Dessa uppgifter inhämtar vi av dig som kund när du kontaktar oss för att vi ska utföra ett arbete eller en tjänst. Uppgifterna är underlag för fakturering och ett sätt för oss att bibehålla en bra och professionell kontakt med våra kunder. Personnummer efterfrågas/registreras i de fall det krävs för att tillgodose myndigheters krav eller om vi tecknar så kallad tredjepartsavtal för kunds räkning där personnummer krävs. Vi kommer aldrig att överföra dessa uppgifter till ett land utanför EU.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke vid beställning, men du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till detta. Dina uppgifter kommer att sparas av bokföringstekniska skäl, samt för att vi behöver redovisa underlag till skattemyndigheten och behålls därför av legala skäl. De kan därför inte raderas.

Personuppgiftsansvarig är Hässleholms Låssmed AB. Kontaktperson: Catarina Bergqvist.

Som kund har ni rätt att ta del av eller ändra de uppgifter vi har registrerade eller få dem borttagna om de inte behövs.

Kontakta i så fall oss på telefon 0451-38 30 50 eller via e-postadress catarina@hlmlassmed.se